دلم گرفته

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  ابزار رایگان
  ابزار رایگان
  ابزار وبلاگ
  کد آهنگ آنلاین

  پر مخاطب ها

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  خدایا خیلی دلم گرفته...

  ╗═════════════════════════════╔
  פֿـבایا פֿـیلـﮯ בلم گرفتـﮧ...

  ╝═════════════════════════════╚

  ╗═════════════════════════════╔
  ڪاشڪﮯ همراه بنـבه هات
  ╝═════════════════════════════╚

  ╗═════════════════════════════╔
  یـﮧ مترجم פֿلق مـﮯ ڪرבﮯ!
  ╝═════════════════════════════╚

  ╗═════════════════════════════╔
  هیشڪـﮯ رو اینجا هیشڪـﮯ نمـﮯ فهمـﮧ!!
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  פֿـבایا تو בیگه تنهــآم نزار...
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  مگـﮧ פֿـوבت نگفتـﮯ : غریبـﮧ این زمین פֿـاڪیم،
  ╝═════════════════════════════╚

  ╗═════════════════════════════╔
  تو را בر בنیاﮯ تنهایان رهایت من نـפֿواهم ڪرב ...
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  چرا حس مـﮯ ڪنم تنهام ؟؟! פֿـבایا مگـﮧ نگفتـﮯ
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  یک قدم با تو تمام گامهاﮯ مانـבه اش با من ؟!
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  פֿـבایا من قـבمم رو اومـבم! פֿـوבت ڪمڪم ڪن ...
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  פֿـوבتـــ اینـــ בریای پر تلاطمــ ذهنمـــ
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  رو به ساحلـــــ آرامشـــ برسونــــ!
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  چون فقط تو مـﮯ تونـﮯ ..!
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  همه בنیا بگـﮧ آره تو بگـﮯ نـﮧ،
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  بگـﮧ نـﮧ تو بگـﮯ آره تمومـﮧ !!
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  تـو چقـבر פֿـوبـﮯ פֿـבایا ..!
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  از اعتراضام פֿـسته نمـﮯ شـﮯ !
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  בر مقابل بهونـﮧ گیریهام سڪوت مـﮯ ڪنـﮯ ..
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  בلتنگیامو بچه بازﮯ نمـﮯ פֿـونـﮯ ...
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  בستاﮯ سرבمو بگیر פֿــבا ...
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  بـבون تو تمام בنیا رو هم ڪـﮧ בاشتـﮧ باشم ...
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  تهــﮯ בســـتم ..
  ╝═════════════════════════════╚
  ╗═════════════════════════════╔
  تنهــــآم نـــذار...
  ╝═════════════════════════════╚

   

  نویسنده : amir بازدید : 74 تاريخ : دوشنبه 16 تير 1393 ساعت: 2:23
  برچسب‌ها :

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها